KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA VI

Khu vực công sở Liên đoàn Lao động tỉnh hiện nay có khu đất (nhà hàng Thái Hà cũ) cho tư nhân thuê bán hàng lưu niệm cho khách Trung Quốc và có người Trung Quốc núp bóng buôn bán, đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, xử lý

Kiến nghị của cử tri: Khu vực công sở Liên đoàn Lao động tỉnh hiện nay có khu đất (nhà hàng Thái Hà cũ) cho tư nhân thuê bán hàng lưu niệm cho khách Trung Quốc và có người Trung Quốc núp bóng buôn bán, đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, xử lý.

Trả lời: Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

Liên đoàn Lao động tỉnh sử dụng đất tại đường Phạm Văn Đồng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Việc Liên đoàn Lao động tỉnh cho tư nhân thuê lại đất để kinh doanh như nội dung cử tri phản ánh, UBND tỉnh sẽ giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, yêu cầu Liên đoàn Lao động tỉnh sử dụng đúng mục đích.

 

Các tin khác