THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định 58 của Thủ tướng Chính phủ

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của ông Trần Sơn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các đơn vị liên quan diễn ra ngày 10-3.

Tại cuộc họp, ông Trần Sơn Hải yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn 2016 – 2020, thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty Khánh Việt theo hướng Nhà nước giữ 50% - 65% cổ phần; tiếp tục cổ phần hóa các công ty con của Tổng Công ty Khánh Việt theo kế hoạch đã được phê duyệt trước đây; Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa và Tổng Công ty Khánh Việt cần rà soát lại công tác tái cơ cấu theo định hướng của Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg…

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn 2010 - 2015, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa 6 doanh nghiệp Nhà nước. Thực hiện theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh sẽ duy trì 2 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước là Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa và Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Khánh Hòa.

www.khanhhoa.gov.vn

Các tin khác