Kết quả đấu thầu

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang thông báo không lựa chọn được nhà thầu, gói thầu : Máy Vi Tính, Máy Chiếu .
Dự án: Mua sắm trang thiết bị và đồ dùng dạy học Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang giai đoạn 2013-2015

THÔNG BÁO

V/v Không lựa chọn được nhà thầu

 

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang thông báo không lựa chọn được nhà thầu, gói thầu : Máy Vi Tính, Máy Chiếu . Dự án:  Mua sắm trang thiết bị và đồ dùng dạy học Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang giai đoạn 2013-2015.       

Nay nhà trường thông báo đến các nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh gói thầu: Máy Vi Tính, Máy Chiếu được biết.

Lý do:  vì tất cả các hồ sơ đề xuất  chào hàng cạnh tranh của các Nhà thầu về cơ bản không đáp ứng được yêu cầu của Hồ sơ yêu cầu được duyệt.

 Trường Cao Đẳng Sư Phạm Nha Trang chân thành cảm ơn các nhà thầu đã quan tâm và tham gia chào hàng.

Các tin khác