VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

Thực hiện Công văn số 858/UBND-KT ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)


Các tin khác