KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA VI

Đề nghị UBND tỉnh đầu tư hệ thống đường gom từ thôn Lệ Cam đến thôn Tân Thủy ra Quốc lộ 1A để tạo điều kiện cho người dân đi lại, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực này

Kiến nghị của cử tri: Đề nghị UBND tỉnh đầu tư hệ thống đường gom từ thôn Lệ Cam đến thôn Tân Thủy ra Quốc lộ 1A để tạo điều kiện cho người dân đi lại, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực này.

Trả lời: Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

Quy hoạch chi tiết hệ thống đường gom dọc Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 27-3-2015 và Văn bản số 2037/UBND-XDNĐ ngày 7-4-2015.

Quy hoạch được thực hiện qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1A từ năm 2015 đến 2020, dự kiến xây dựng tập trung vào các đường gom trong khu đông dân cư nơi có nhiều điểm đấu nối trái phép gây mất an toàn lưu thông trên Quốc lộ 1A. Giai đoạn 2 từ năm 2020 đến 2025 và sau năm 2025, thực hiện các đoạn đường gom còn lại.

Trong thời gian tới, căn cứ vào nguồn vốn của tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải hối hợp cùng các ngành tham mưu triển khai thực hiện xây dựng một số tuyến đường gom trên địa bàn thị xã Ninh Hòa qua khu vực đông dân cư theo quy hoạch được duyệt.

Các tin khác