THÔNG BÁO MỜI HỌP

2-1-2017 đến 6-1-2017

Thời gian

Chủ trì

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Giấy mời

Thứ hai (2/1/2017)

 

 

 

 

 

 

Thứ ba (3/1/2017)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo về Đề án thí điểm ứng dụng Khoa học công nghệ trong hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng của Cty TNHH Uber Việt Nam

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ;

- Lãnh đạo Công an tỉnh;

- Lãnh đạo Cục thuế tỉnh.

 

Phòng họp số 02

925/MH-UBND

8h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Hồ chứa nước Đắc Lộc

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;

- UBND thành phố Nha Trang;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang;

- Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung - Trường Đại học Thủy lợi.

 

Phòng họp số 02

923/GM-UBND

10h00

Ông Đào Công Thiên

Làm việc với Hội Mía đường Khánh Hòa

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương;

- Lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa;

- Lãnh đạo UBND các huyện: Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Vĩnh;

- Lãnh đạo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản;

- Lãnh đạo Hội Mía đường Khánh Hòa;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần đường Khánh Hòa;

- Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa.

 

Phòng họp số 01

928/GM-UBND

14h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai chuẩn bị phối họp tổ chức APEC 2017 tại Khánh Hòa

- Ông Nguyễn Duy Bắc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo của tỉnh Khánh Hòa (thành lập theo Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa).

 

Phòng họp số 03

926/MH-UBND

14h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất tại Đài Liệt sỹ xã Cam Phước Đông

- Lãnh đạo: Thanh tra tỉnh; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; UBND thành phố Cam Ranh.

- UBND xã Cam Phước Đông

Phòng họp số 02

01/GM-UBND

15h30

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan báo cáo về hoạt động khoáng sản của Công ty TNHH TMDV&XD Đại Cát

- Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo UBND thành phố Cam Ranh (thông báo Công an thành phố, Phòng TN&MT, UBND xã Cam Thinh Đông cùng dự);

- Lãnh đạo Công ty TNHH TM DV &XD Đại Cát.

Phòng họp số 02

927/MH-UBND

Thứ tư (4/1/2017)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Thường trực UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng và UBND thành phố Cam Ranh báo cáo các nội dung có liên quan về đề nghị điều chỉnh cục bộ các quy hoạch phân khu 1/2000 để đầu tư công viên Thống Nhất tại thành phố Cam Ranh.

- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vân tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao; Du lịch;

- Lãnh đạo UBND thành phố Cam Ranh;

- Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vinpearl.

 

Phòng họp số 02

931/GM-UBND

7h30

Ông Lê Đức Vinh

Thường trực UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng và UBND thành phố Nha Trang báo cáo về đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch, mở rộng ranh giới Trường Tiểu học Xương Huân 1

- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Giáo đục và Đào tạo;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang (đề nghị mời Lãnh đạo UBND Phường Xương Huân và Lãnh đạo các Phòng ban có liên quan cùng tham dự);

- Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi.

 

Phòng họp số 02

930/GM-UBND

8h00

Ông Nguyễn Duy Bắc

Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Khoa học và Công nghệ

- Lãnh đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá và Thể thao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;

- Lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang, trường Đại học Khánh Hoà, Trường Đại học Thông tin;

- Lãnh đạo Viện Hải Dương học, Viện Pasteur Nha Trang, Viện vắc xin và Sinh phẩm y tế Nha Trang, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 3.

- Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

 

Phòng họp trực tuyến

922/GM-UBND

8h00

Ông Lê Đức Vinh

Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh Khánh Hòa

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Các cơ quan, thông tấn báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh;

- Lãnh đạo ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Lãnh dạo các Sở; Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Giao thông - Vận tải, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, Thông tin và Truyền thông;

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Khánh Hòa, Cục Thống kê tỉnh;

- Lãnh đạo: Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa;

- Lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và thành phố Cam Ranh;

- Lãnh đạo Công an tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Hội trường Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh

921/GM-UBND

8h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Tài chính báo cáo các nội dung liên quan đến việc thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Cảng Nha Trang

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường;

- Lãnh  đạo BQL KKT Vân Phong;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP Cảng Nha Trang.

 

Phòng họp số 02

929/GM-UBND

8h30

Ông Lê Đức Vinh

Làm việc với Đoàn kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII

- Phó Chủ tịch Đào Công Thiên;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư (thành viên Hội đồng thẩm định giá đất);

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh (thành viên Hội đồng thẩm định giá đất);

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang (thành viên Hội đồng thẩm định giá đất).

- Thành viên tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất;

- Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước Khu vực VIII;

- Lãnh đạo Đoàn Kiểm toán ngân sách nhà nước tỉnh Khánh Hòa năm 2015.

 

Phòng họp số 01

03/MH-UBND

14h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Nghe báo cáo việc miễn nhiệm và điều động cán bộ, công chức của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.

- Lãnh đạo các đơn vị: Sở Y tế; Thanh Tra tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa;

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế Ninh Hòa;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 02

02/GM-UBND

15h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe UBND thành phố Nha Trang báo cáo kế hoạch triển khai Hội hoa xuân của thành phố Nha Trang tổ chức

- Các Sở: Văn hóa và Thể thao; Tài chính; Giao thông Vận tải;

- UBND thành phố Nha Trang;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 02

924/GM-UBND

Thứ năm (5/1/2017)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Thường trực UBND tỉnh nghe Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng báo cáo đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự tại xã Phước Đồng và xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang

- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang (đề nghị mời Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thái và xã Phước Đồng cùng tham dự);

- Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng;

- Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Khánh Hòa;

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm.

 

Phòng họp số 02

15/GM-UBND

8h00

Ông Đào Công Thiên

Trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và đại biểu cộng đồng các nhà đầu tư bất động sản về các cơ hội, chính sách đầu tư vào tỉnh Khánh Hòa; giới thiệu về Quy hoạch đô thị, Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa và trả lời đề xuất của các doanh nghiệp (nếu có).

- Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;

- Lãnh đạo: UBND thành phố Nha Trang, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

 

Phòng họp số 03

04/MH-UBND

8h00

Ông Lê Đức Vinh

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12 năm 2016

- Các thành viên UBND tỉnh.

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo ủy ban Mặt trận TQVN và các Đoàn thể tỉnh.

- Giám đốc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo: Cục Thống kê; Cục Thuế; Cục Hải quan; Ngân hàng nhà nước, Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Báo Nhân dân, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa.

 

Phòng Tiếp khách Quốc tế UBND tỉnh

933/GM-UBND

10h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về hồ sơ đất đai tại số 48-48A Trần Phú, thành phố Nha Trang

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Lãnh đạo Ban QL DA Phát triển Khánh Hòa;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

 

Phòng họp số 01

07/MH-UBND

10h00

Ông Lê Đức Vinh

Khảo sát thực tế với Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia về nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ một số khu vực trong đồ án Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Văn hóa và Thể  thao, Du lịch;

- Lãnh đạo UBND thành ph Nha Trang.

 

Trụ sở UBND tỉnh

18/GM-UBND

14h00

Ông Lê Đức Vinh

Làm việc với Đoàn công tác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia về nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ một số khu vực trong đồ án Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2025

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Văn hóa và Thể  thao, Du lịch;

- Lãnh đạo UBND thành ph Nha Trang.

 

Phòng Tiếp khách Quốc tế

18/GM-UBND

10h30

Ông Nguyễn Đắc Tài

Tiếp và làm việc với viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về việc triển khai mở rộng Dự án “Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam” tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Lãnh đạo các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tài chính;

- Lãnh đạo Viện Pasteur Nha Trang;

- Lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa; Báo Khánh Hòa;

- Lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang.

 

Phòng họp số 02

06/GM-UBND

13h40

Ông Trần Sơn Hải

Tham dự buổi tiếp nhận hỗ trợ từ Bộ Công an cho đồng bào bị lũ lụt tỉnh Khánh Hòa

- Thường trực UBND tỉnh;

- Lãnh đạo ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa.

- Lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa.

 

Phòng tiếp khách Quốc tế

19/GM-UBND

Thứ sáu (6/1/2017)

 

 

Hoãn họp nghe báo cáo phê duyệt đề xuất Dự án Kè sông Kim Bồng, thành phố Nha Trang theo hình thức Hợp đồng BT theo Giấy mời số 05/MH-UBND

 

 

16/TB-UBND

8h00

Ông Nguyễn Duy Bắc

Thông qua kết quả xác định chỉ số và xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Các thành viên Hội đồng thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính tỉnh (Theo Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 06/12/2016);

- Các thành viên Tổ giúp việc Hội đồng;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 03

14/GM-UBND

13h50

 

Tham dự buổi tiếp nhận hỗ trợ từ Công ty TNHH Hoàn cầu cho đồng bào bị lũ lụt tỉnh Khánh Hòa

- Thường trực UBND tỉnh;

- Lãnh đạo ủy ban Mặt tận Tổ quốc Việt Nam;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, ngành là thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa.

Phòng tiếp khách Quốc tế

21/GM-UBND

14h00

Ông Trần Sơn Hải

Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017 của ngành Tài chính do Bộ Tài chính tổ chức

- Lãnh đạo UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Sở Tài chính.

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh.

- Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh.

- Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh.

- Lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

- Lãnh đạo Cục Dự trữ Khu vực Nam Trung Bộ.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa, số 26 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang

17/GM-UBND

thay Giấy mời

932/GM-UBND

15h00

 

Thống nhất kế hoạch tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số miền núi xã Sơn Trang, huyện Khánh Sơn

Lãnh đạo các đơn vị:

- Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa;

- Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

- Công ty Truyền tải điện 3;

- Viettel Khánh Hòa;

- Tập đoàn Hoàn cầu, Chi nhánh Khánh Hòa;

- Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư;

- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực VIII.

 

Phòng họp số 01

20/MH-VP.UBND

Các tin khác