GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Sang tên xe chính chủ

Hỏi: Tôi mua một chiếc xe đã sang tay qua nhiều đời chủ. Nay tôi muốn làm cà vẹt xe để chấp hành quy định đi xe chính chủ nhưng không tìm được người chủ ban đầu. Xin hỏi tôi có thể làm gì?

Trần Mỹ Lan Hương (Vạn Ninh)

Trả lời: Theo Thông tư số 12/2013/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCA về đăng ký xe, vấn đề bạn hỏi được quy định như sau:

- Những xe mua bán qua nhiều đời chủ mà không có chứng từ chuyển nhượng, hoặc chứng từ chuyển nhượng đã quá lâu thì sẽ được cấp đăng ký lại theo thủ tục đơn giản.

 - Người sử dụng xe chỉ cần có giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu) và viết cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Căn cứ vào hồ sơ này, cơ quan đăng ký xe sẽ tiếp nhận và gửi thông báo đến người đứng tên trong đăng ký xe biết và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đăng ký xe. Sau 30 ngày nếu không có các khiếu nại, tranh chấp thì cơ quan đăng ký xe sẽ giải quyết cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe cho người đang sử dụng xe.

- Trường hợp sang tên, di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác thì phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để nộp hồ sơ. Sau khi rút hồ sơ gốc, chủ xe đến cơ quan đăng ký xe nơi mình đăng ký thường trú để nộp hồ sơ đăng ký xe.

- Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe. Sau 30 ngày, nếu không có các khiếu nại, tranh chấp thì cơ quan đăng ký xe sẽ giải quyết cấp biển số, giấy chứng nhận đăng ký xe.

Bạn có thể tham khảo Thông tư trên để được rõ hơn trong trường hợp của mình.

Luật gia MINH HƯƠNG

Các tin khác