KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA VI

Đề nghị UBND tỉnh lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đoạn đường từ điểm tiếp giáp ranh giữa xã Vạn Hưng và Vạn Lương đến Trường THPT Lê Hồng Phong (trên tuyến Quốc lộ 1A) để đảm bảo an toàn giao thông

Kiến nghị của cử tri: Đề nghị UBND tỉnh lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đoạn đường từ điểm tiếp giáp ranh giữa xã Vạn Hưng và Vạn Lương đến Trường THPT Lê Hồng Phong (trên tuyến Quốc lộ 1A) để đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời: Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Bộ Giao thông - Vận tải làm chủ đầu tư đã hoàn thành bàn giao cho Cục quản lý đường bộ III và đưa vào sử dụng từ tháng 11-2015.

Hiện nay, vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh đang gặp rất nhiều khó khăn, nguồn vốn trung hạn đã bố trí đến năm 2020 nên việc cân đối để đầu tư điện chiếu sáng trên đường Quốc lộ 1A chưa thể bố trí được. Khi điều kiện nguồn vốn đầu tư phát triển của tỉnh những năm tới cân đối được, UBND tỉnh sẽ giải quyết. Trước mắt, UBND tỉnh giao UBND huyện Vạn Ninh nghiên cứu, có biện pháp xử lý.

Các tin khác