TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng

Ngày 3-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2016 gắn với quán triệt, triển khai Quy định số 30 ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Chuyện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ông Lê Thanh Quang trao bằng khen cho đại diện 2 đảng bộ

Năm 2016, cấp ủy, UBKT các cấp trong tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức triển khai, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và cấp ủy các cấp. Bên cạnh đó, thực hiện khá tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Công tác giám sát thường xuyên và chuyên đề được thực hiện nghiêm túc. Công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại, kiểm tra tài chính đảng được chú trọng. Việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên cơ bản đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 999 đảng viên, 577 tổ chức đảng; giám sát 107 đảng viên và 272 tổ chức đảng; đã thi hành kỷ luật 45 đảng viên, trong đó, có 11 cấp ủy viên. UBKT Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên, trong đó, thi hành kỷ luật khiển trách 1 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 22 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, phải thi hành kỷ luật 11 đảng viên; kiểm tra 4 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, phải thi hành kỷ luật 1 tổ chức. UBKT Tỉnh ủy giám sát chuyên đề đối với 5 tổ chức đảng, 11 đảng viên đều thực hiện tốt nội dung giám sát…

Tại hội nghị, lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy đã quán triệt những điểm mới Quy định số 30 và Hướng dẫn số 01 ngày 21-11-2016 của UBKT Trung ương về thực hiện một số điều trong Quy định số 30.


Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Thanh Quang đề nghị UBKT các cấp sớm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017, lưu ý tránh trùng lắp đối tượng kiểm tra, giám sát; cập nhật những điểm mới trong Quy định số 30 về thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng; tăng cường kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp để tránh sai phạm, nếu sai phạm phải xử lý nghiêm nhằm giữ gìn kỷ luật của Đảng…

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen cho Đảng bộ xã Sơn Bình (thuộc Đảng bộ huyện Khánh Sơn) và Đảng bộ Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang (thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh).

Theo baokhanhhoa.com.vn

 

Các tin khác