KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA VI

Đề nghị tỉnh giải tỏa khu vực từ cổng chào chợ Đầm đến vành đai chợ Đầm tròn, không được bố trí buôn bán

Kiến nghị của cử tri: Đề nghị tỉnh giải tỏa khu vực từ cổng chào chợ Đầm đến vành đai chợ Đầm tròn, không được bố trí buôn bán (do các cơ sở kinh doanh lấn chiếm ra đường, người dân xả thải quanh khu vực ô nhiễm ngay dưới cổng chào và khu vực ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị).

Trả lời: Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

Tổ công tác liên ngành của thành phố Nha Trang đã tiến hành 2 đợt kiểm tra (đợt 1 từ ngày 4-8-2016 đến 15-8-2016, đợt 2 từ ngày 29-8-2016 đến ngày 7-9-2016), xử lý đối với những trường hợp chiếm dụng lòng đường để buôn bán hàng rong trên các xe đẩy khu vực cổng chợ Đầm, trước sân ô tô, giáp ranh chợ Đầm với phường Xương Huân và giáp ranh giữa phường Vạn Thạnh với phường Xương Huân.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, ngày 25/8/2016, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 4547/UBND-VP phê duyệt Kế hoạch đảm bảo công tác trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại khu vực cổng chợ Đầm.

Ngoài ra, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Công văn số 4161/UBND-VP ngày 12-8-2016 yêu cầu Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Ban Quản lý chợ Đầm tiến hành kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh buôn bán không đúng ngành hàng (tình trạng buôn bán này gây bức xúc cũng như ảnh hưởng kinh doanh đối với các hộ kinh doanh ngành hàng hải sản khô trong chợ). Cụ thể, ngành hàng mỹ nghệ khu vực ngoài chợ Tròn trước sân ô tô có buôn bán thêm hàng khô là ghẹ sữa rim, mực khô,.... Đội Quản lý thị trường số 1 đã phối hợp với Ban Quản lý chợ Đầm kiểm tra, yêu cầu các hộ kinh doanh cam kết bán đúng mặt hàng mỹ nghệ.

Hiện nay, tình trạng trên cơ bản đã ổn định, UBND thành phố Nha Trang sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý chợ Đầm, UBND phường Vạn Thạnh, UBND phường Xương Huân thường xuyên kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị nơi đây.

Các tin khác