Thông tin cho báo chí

Tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thực hiện Công văn số 1600/UBND-NC ngày 28/02/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)

(Đính kèm tài liệu tuyên truyền)

Các tin khác