DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN

Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

TT

Cơ quan, đơn vị

Họ và tên

người phát ngôn

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

Cơ quan

Di động

I . Các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa

 

 

 

1

UBND tỉnh

Huỳnh Ngọc Bông

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

3822661

0903512262

hnbong@khanhhoa.gov.vn

2

Ban Dân tộc

Phùng Tấn Duy

Chánh Văn phòng Ban

3813576

0905384692

ptduy@khanhhoa.gov.vn

3

Sở Công Thương

Nguyễn Sanh Đương

Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp

3822526

 

0913464318

nsduong@khanhhoa.gov.vn

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

Huỳnh Vĩnh Khang

Chánh Văn phòng

3818625

0919480141

hvkhang@khanhhoa.edu.vn

5

Sở Giao thông vận tải

Nguyễn Văn Dần

Phó Giám đốc

3822282

0913462131

nvdan@khanhhoa.gov.vn

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trần Minh Hải

Phó Giám đốc

3821509

0914040850

tmhai@khanhhoa.gov.vn

7

Sở Khoa học và Công nghệ

Phạm Thùy Quyên

Phó Chánh Văn phòng

3561563

01222548927

pttquyen@khanhhoa.gov.vn

8

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Mai Xuân Trí

Phó Giám đốc

3816085

0903581388

mxtri@khanhhoa.gov.vn

9

Sở Ngoại vụ

Nguyễn Quốc Trâm

Giám đốc

3526416

0903598294

nqtram@khanhhoa.gov.vn

10

Sở Nội vụ

Ngô Truyện

Giám đốc Sở

3822086

0913408121

ntruyen@khanhhoa.gov.vn

11

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lê Phước Đức

Chánh Văn phòng

3822180

0905115173

phuocduc_le@yahoo.com

12

Sở Tài chính

Nguyễn Bé

Phó Giám đốc

3828970

0903516484

nbe@khanhhoa.gov.vn

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

Mai Xuân Hưng

Phó Giám đốc

3607175

0903503969

mxhung@khanhhoa.gov.vn

14

Sở Thông tin và Truyền thông

Phạm Duy Lộc

Giám đốc

3561999

0913456714

pdloc@khanhhoa.gov.vn

15

Sở Tư pháp

Trần Quang Bình

Phó Giám đốc

3828138

0913400859

tqbinh@khanhhoa.gov.vn

16

Sở Văn hóa và Thể thao

Lê Văn Hoa

Phó Giám đốc

 

3563441

 

0914252623

lvhoa.svhttdl@khanhhoa.gov.vn

17

Sở Xây dựng

Trần Quang Bửu

Phó Giám đốc

2211058

0903504343

tqbuu@khanhhoa.gov.vn

18

Sở Y tế

Lê Tấn Phùng

Phó Giám đốc

 

0914036832

ltphung.syt@khanhhoa.gov.vn

19

Thanh tra tỉnh

Lê Hữu Trí

Chánh Thanh tra tỉnh

3507878

0905135493

lhtri@khanhhoa.gov.vn

20

Sở Du lịch

Nguyễn Thị Lệ Thanh

Phó Giám đốc

3828857

0903.500965

 

21

UBND thành phố Nha Trang

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND thành phố

3527605

0903501631

natuan.nt@khanhhoa.gov.vn

22

UBND thành phố Cam Ranh

Nguyễn Thành Trung

Phó Chủ tịch UBND thành phố

3861306

0913179136

nttrung@khanhhoa.gov.vn

23

UBND thị xã Ninh Hòa

Nguyễn Vĩnh Thạnh

Phó Chủ tịch UBND thị xã

38444266

0935562598

nvthanh.nh@khanhhoa.gov.vn

24

UBND huyện Cam Lâm

Bùi Quang Nam

Chánh Văn phòng

3983225

0984057585

bqnam@khanhhoa.gov.vn

 

25

UBND huyện Diên Khánh

Đinh Văn Thiệu

Chủ tịch UBND huyện

3580306

0905114796

dvthieu@khanhhoa.gov.vn

26

UBND huyện

Khánh Sơn

Nguyễn Hữu Thơ

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

3509606

0947849009

nhtho@khanhhoa.gov.vn

27

UBND huyện Khánh Vĩnh

Lê Đức Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

3790739

0913461091

lddung@khanhhoa.gov.vn

28

UBND huyện Vạn Ninh

Võ Lục Phẩm

Phó Chủ tịch UBND huyện

3840220

0913417669

Volucpham2015@gmail.com

II. Các cơ quan khác

 

 

 

 

1

Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong

Hoàng Đình Phi

Phó Trưởng Ban

3560497

0903505458

hdphi.bqlvp@khanhhoa.gov.vn

2

Công an tỉnh

Lê Như Toản

Trưởng phòng tham mưu

3691559

0903501260

lenhutoan@gmail.com

3

Cục Hải quan

Trần Anh Vân

Chánh Văn phòng

38590109

0903540889

vanta65@gmail.com

4

Cục Thống kê

Đỗ Văn Cống

Cục trưởng

3527406

0985015429

dvcong2010@gmail.com

5

Cục Thuế tỉnh

Trần Sỹ Quân

Phó Cục trưởng

3817666

0982121822

tsquan.khh@gdt.gov.vn

6

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa

Đoàn Vĩnh Tường

Giám đốc

3822635

0913460035

doanvinhtuong56@gmail.com

7

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khánh Hòa

Trần Văn Hoan

Chánh Văn phòng

3822984

0979795589

tvhoan@khanhhoa.gov.vn

Các tin khác