Economic News

Export turnover reached more than USD 745.7 million in 7 months

As the report of Khanh Hoa provincial People's Committee, in 7 months of 2017, export turnover of the province reached more than USD 139.2 million, increased 26.5% compared to the last month.

Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thủy sản tăng trong 7 tháng năm 2017. Ảnh: baokhanhhoa.vn.

Tính chung 7 tháng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt 745,7 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: H

Các tin khác