ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC

Xây dựng cơ sở dữ liệu xã, phường, thị trấn góp phần phục vụ công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức nghiệm thu đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu xã, phường, thị trấn góp phần phục vụ công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn tinh Khánh Hòa” do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì thực hiện.

Ảnh minh họa. Ảnh: bao khanhhoa.com.vn

Trong thời gian thực hiện (từ tháng 10-2013 đến tháng 3-2016), đề tài tập trung khảo sát, thống kê, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc phòng - an ninh lấy nền tảng là thôn, tổ dân phố của từng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Bộ tài liệu cơ sở dữ liệu 990 thôn, tổ dân phố, xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được đưa vào quản lý bằng một phần mềm. Đây là phần mềm mở, mô đun (module) được xây dựng dễ cập nhật, bổ sung số liệu (khi được phép hoặc xuất ra file và bổ sung, chỉnh sửa thông tin các đối tượng) cho phù hợp với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh từng giai đoạn. Cơ sở dữ liệu sẽ được cập nhật hàng năm. Nếu được phép (khi có mạng thông tin nội bộ) chuyển tải trên mạng LAN hoặc các trang blog, website, lãnh đạo địa phương (và các thành phần được phép khai thác sử dụng theo phân quyền, phân cấp, quy định) sẽ  kịp thời cập nhật các thông tin có liên quan đến quá trình thực hiện nhiệm vụ, nắm chắc địa bàn (về tự nhiên, xã hội cũng như những vấn đề liên quan đến quốc phòng - an ninh); giúp nhận định chính xác, đề ra phương án, tham mưu và chỉ đạo, giải quyết, xử lý tình huống hiệu quả nhanh nhất

THANH HƯƠNG


Các tin khác