Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể và cá nhân đề nghị khen thưởng cấp nhà nước trong công tác hiến máu tình nguyện

 

Xem chi tiết tại đây

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng, Số 1 Trần Phú - Nha Trang - Khánh Hòa; Email: btdkt@khanhhoa.gov.vn trước 11 giờ 30 ngày 25/9/2017

 

Các tin khác