THÔNG TIN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Giáp Việt là chủ Trang trại chăn nuôi heo

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyn Giáp Việt là ch Trang trại chăn nuôi heo;

Địa ch: TDP Tân Hòa 2, thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa;

Giấy CMND số: 225007389, cấp ngày 28-2-2009, nơi cấp: Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: xả nước thải vượt quy chuẩn k thuật v cht thải từ 02 ln đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thi từ 05 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 10 m3/ngày (24 giờ) quy định tại Điểm b, Khoản Điu 13 Nghị định s 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Chi tiết tại đây

Các tin khác