THÔNG BÁO MỜI HỌP

6-3-2017 đến 10-3-2017

Thời gian

Chủ trì

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Giấy mời

Thứ hai (6/3/2017)

8h00

Ông Trần Sơn Hải

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017

- Các thành viên trong Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017;

- Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế các huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Trường Sa.

 

Hội trường UBND tỉnh Khánh Hòa

152/GM-UBND

14h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo phương án triển khai xây dựng “Thành phố thông minh”.

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài;

- Lãnh đạo các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học va Công nghệ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Nội vụ, Giao thông - Vận tải           ;

- Lãnh đạo Viettel Khánh Hoà; Lãnh đạo VNPT;

- Lãnh đạo Công an tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Quản lý Dự án phát triển tỉnh;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các phòng: Kinh tế, Xây dựng - Nhà đất.

 

Phòng họp số 2

153/GM-UBND

Thứ ba (7/3/2017)

8h00

Ông Nguyễn Duy Bắc

Nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo việc triển khai hỗ trợ chế độ cho đội ngũ nhân viên cấp dưỡng

- Lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Phòng họp số 2

155/GM-UBND

8h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Hội nghị triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP

- Các đồng chí là thành viên Ban Chi đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh.

- Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Khánh Hòa (dự và đưa tin).

 

Phòng họp Giao ban trực tuyến

165/GM-UBND

9h30

Ông Nguyễn Duy Bắc

Giải quyết khó khăn trong tổ chức dạy học tiếng Anh ở cấp tiểu học

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:

- Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ;

- UBND thành phố Nha Trang, UBND huyện Cam Lâm;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lâm;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 2

173/MH-UBND

14h00

Ông Trần Sơn Hải

Nghe Công ty TNHH một thành viên Yến sào Khánh Hòa báo cáo

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.

- UBND huyện Khánh Vĩnh.

- Công ty TNHH một thành viên Yến sào Khánh Hòa.

 

Văn phòng Công ty TNHH một thành viên Yến sào Khánh Hoà

158/GM-UBND

14h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Nghe Sở Y tế báo cáo đề xuất chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế và kế hoạch triển khai y tế biển đảo giai đoạn 2017 - 2020

- Lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Lãnh đạo các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp.

- Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

- Lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực 4.

- Lãnh đạo Bệnh viện Quân Y 87.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 2

154/GM-UBND

Thứ tư (8/3/2017)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe báo cáo việc chuyển nhượng Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort tại Khu Du lịch bán đảo Cam Ranh từ Công ty TNHH Mỹ Mỹ Resort sang Công ty TNHH Caravan Resort

a) Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp;

- Ban Quản lý Khu Du lịch bán đảo Cam Ranh;

- Cục Thuế tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 2

170/MH-UBND

7h30

Ông Lê Đức Vinh

Nghe báo cáo việc Công ty TNHH Đầu tư - Phát triển Vịnh Nha Trang đề nghị đầu tư Dự án Khách sạn Bích Hài - SeaPearl tại khu đất số 03 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nha Trang

a) Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;

- UBND thành phố Nha Trang;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 2

172/MH-UBND

8h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Nha Trang

a) Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Du lịch, Văn hóa và Thể thao;

- Cục Thuế tỉnh;

- UBND thành phố Nha Trang;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 Danh sách cơ quan, đơn vị, đại biểu mời tham dự.

Phòng họp số 2

171/MH-UBND

8h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Thanh tra tỉnh báo cáo Kết luận thanh tra công tác quản lý sử dụng quỹ đất do UBND xã Vĩnh Thạnh và UBND xã Vĩnh Ngọc quản lý

- Lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, sở Xây dựng, Cục thuế tỉnh, Chi cục thuế thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- UBND xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang;

- UBND xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang;

- Các Phòng Nội chính; Xây dựng, nhà đất - Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 1

164/GM-UBND

14h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Nghe Sở Y tế và UBND thành phố Nha Trang báo cáo tình hình triển khai dự án thả muỗi Wolbachia tại 4 phường trên địa bàn thành phố Nha Trang

- Lãnh đạo Sở Y tế;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo UBND 4 phường thuộc thành phố Nha Trang tham gia triển khai Dự án Wolbachia.

- Tổ trưởng tổ dân phố thuộc 4 phường tham gia triển khai Dự án Wolbachia

 

Phòng họp số 3

156/GM-UBND

14h00

Ông Trần Sơn Hải

Nghe Tổng công ty Khánh Việt báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 02 tháng đầu năm 2017 và các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2017

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương;

- Cục thuế Khánh Hòa;

- Tổng công ty Khánh Việt.

 

Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt (số 84 Trần Phú, Nha Trang)

160/GM-UBND

14h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về việc giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp (điều chỉnh công suất khai thác mỏ đá Bồ Đà).

- Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trương; Tư pháp; Công Thương; Xây dựng;

- Lãnh đạo BQL KKT Vân Phong;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh.

 

Phòng họp số 2

168/MH-UBND

14h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Nghe Sở Y tế và UBND thành phố Nha Trang báo cáo tình hình triển khai dự án thả muỗi Wolbachia tại 4 phường trên địa bàn thành phố Nha Trang

- Lãnh đạo Sở Y tế;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang.

Lãnh đạo UBND 4 phường thuộc thành phố Nha Trang tham gia triển khai Dự án Wolbachia (Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Vĩnh Trường, Phước Long)

- Tô trưởng tổ dân phố thuộc 4 phường tham gia triển khai Dự án Wolbachia.

 

Phòng tiếp khách quốc tế

169/GM-UBND

14h00

Ông Lê Đức Vinh

Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo triển khai các dự án Đường vành đai 2 và Đập ngăn mặn theo Giấy mời số 167/MH-UBND

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Lãnh đạo Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa (mời đơn vị tư vấn);

- Lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông;

- Lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

 

Phòng họp số 3

184/TB-UBND

15h30

Ông Đào Công Thiên

Làm việc với Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa;

- Lãnh đạo Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin;

- Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.

- Lãnh đạo Ban QLKKT Vân Phong

Phòng họp số 2

178/MH-UBND

191/MH-UBND

Thứ năm (9/3/2017)

7h30

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Điện mặt trời Trung Sơn tại xã Cam An Bắc huyện Cam Lâm

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các sở: Kế hoạch và Đâu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường;

- UBND huyện Cam Lâm;

- Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Trung Sơn.

Phòng họp số 2

159/GM-UBND

8h00

Ông Trần Sơn Hải

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, sơ kết quý I năm 2017 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

- Đ/c Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa;         

- Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa.

- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Cổng Thông tin điện tử tỉnh (tham dự và đưa tin).

 

Phòng họp Giao ban trực tuyến

166/GM-UBND

8h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển Thể dục, thể thao tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Các thành viên có tên tại Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển Thể dục, thể thao tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 3

157/GM-UBND

8h00

Ông Nguyễn Duy Bắc

Hội nghị công bố Chỉ số mức độ hài lòng, Chỉ số và xếp hạng cải cách hành chính năm 2016 và triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh năm 2017

1. Đại biểu khách mời:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội;

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Ban, Đảng, đoàn thể cấp tỉnh.

2. Đại biểu triệu tập:

- Thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh và Tổ thư ký Ban chỉ đạo.

- Đối với các sở, ngành cấp tỉnh (bao gồm Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, các cơ quan ngành dọc của Trung ương tại địa phương, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh): Lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên tham mưu công tác cải cách hành chính (CCHC) của cơ quan.

- Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách CCHC); Lãnh đạo và chuyên viên tham mưu công tác cải cách hành chính của Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố.

- Đại diện tập thể và cá nhân được khen thưởng thành tích cải cách hành chính năm 2016.

- Các cơ quan thông tin đại chúng tham dự và đưa tin.

 

Hội trường UBND tỉnh

181/GM-UBND

14h00

Ông Lê Đức Vinh

Làm việc với đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải

- Đoàn công tác Trung ương;

- Lãnh đạo Sở: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;

- Lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông.

 

Hiện trường dự án Nhà ga hành khách và đường cất hạ cánh số 2 – Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

185/MH-UBND

 

 

Hoãn làm việc với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng NN Việt Nam liên quan khu đất số 48-48A Trần Phú theo Giấy mời số 179/MH-UBND

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo Ban QL Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa;

- Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng NN Việt Nam

 

189/HH-UBND

 

 

Hoãn họp thành viên Hội đồng Tư vấn nhà đất đến dự họp theo Giấy mời số 177/MH-UBND

- Đ/c Trần Quang Bửu - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Đ/c Vũ Xuân Thiềng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đ/c Nguyễn Bé — Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Đ/c Trần Quang Bình - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Đ/c đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Đ/c đại diện Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đ/c đại diện Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao (dự họp trường hợp ông Nguyễn Văn Châu, diện giải toả di dời tại 183 Thống Nhất, Nha Trang).

- Đ/c đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

- Đ/c đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Đ/c Trưởng Ban dân chủ Pháp luật - UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Đ/c Lê Huy Toàn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và chung cư.

 

 

188/HH-UBND

Thứ sáu (10/3/2017)

8h00

 

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017

Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng cơ quan, đơn vị

Hội trương Thành ủy Nha Trang Số 22 Trần Hưng Đạo - Nha Trang

176/GM-UBND

8h00

Ông Trần Sơn Hải

Công tác sắp xếp doanh nghiệp nhà nước năm 2017

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Thành viên Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh (Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 24/11/2016).

 

Phòng họp số 3

174/MH-UBND

8h00

Ông Đào Công Thiên

Làm việc với Công ty cổ phần Nhôm Khánh Hòa liên quan kết quả thanh tra đất đai của Công ty cổ phần Nhôm Khánh Hòa tại số 20 đường Nguyễn Xiển, thành phố Nha Trang

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tư pháp;

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Nhôm Khánh Hòa;

- Lãnh đạo Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang.

 

Phòng họp số 2

182/MH-UBND

8h30

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc bổ sung mục tiêu dự án Chung cư Eden Nha Trang

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Công ty TNHH Kinh doanh BĐS Eden Nha Trang;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang.

 

Phòng họp số 2

183/MH-UBND

9h15

Ông Đào Công Thiên

Nghe báo cáo phương án giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nam Vân Phong

Lãnh đạo các cơ quan:

- Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;

- UBND thị xã Ninh Hòa;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa;

- Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong;

- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex);

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 2

175/GM-UBND

9h45

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo vướng mắc chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Tái hiện căn cứ Đồng Bò

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính;

- Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang.

 

Phòng họp số 2

190/MH-UBND

14h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Công ty cổ phần Khoa học công nghệ cao Việt Nam và Công ty TNHH Công nghệ vũ trụ Long Hải báo cáo kế hoạch triển khai đào tạo Chương trình tiếng Anh bằng công nghệ cao

- Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo.

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Khoa học công nghệ cao Việt Nam.

- Lãnh đạo Công ty TNHH Công nghệ vũ trụ Long Hải.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 2

180/GM-UBND

 14h00

Ông Đào Công Thiên

Thẩm định dự án Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thành viên Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030 (theo Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tính Khánh Hòa);

- Phân viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp Miền Trung.

 

Phòng họp số 3

193/GM-UBND

15h00

Ông Đào Công Thiên

Thẩm định dự án Quy hoạch chi tiết cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thành viên Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch chi tiết cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (theo Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa);

- Phân viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp Miền Trung.

 

Phòng họp số 3

194/GM-UBND

Thứ bảy (11/3/2017)

9h00

Ông Lê Đức Vinh

Dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến làm việc với tỉnh Khánh Hòa về Đề án xây dựng Khu kinh tế - hành chính Bắc Vân Phong và xây dựng dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

- Thường trực Tỉnh uỷ.

- Thường trực HĐND tỉnh.

- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư.

- Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

- Lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh.

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Vinpearl.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng Tiếp khách quốc tế

192/GM-UBND

Các tin khác