TIN TỨC - SỰ KIỆN

Giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh

Ngày 21-11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026. Các ông: Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ông Lê Thanh Quang phát biểu chỉ đạo.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu

Các vị Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu

Tại hội nghị, ông Lê Thanh Quang nhấn mạnh một số điểm về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; trong đó, lưu ý quy định về cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ, cơ cấu 3 độ tuổi và đảm bảo đủ số lượng theo quy định của Trung ương.

Theo đó, tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch không dưới 15% trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời, thực hiện chủ trương đối với cấp tỉnh nhất thiết phải có cán bộ nữ trong cơ cấu lãnh đạo. Về tỷ lệ cán bộ trẻ trong quy hoạch, phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ trẻ từ 40 tuổi trở xuống không dưới 15% trong quy hoạch cấp ủy.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo Đề án quy hoạch.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo Đề án quy hoạch.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo Đề án quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2021 - 2026; hướng dẫn ghi phiếu giới thiệu quy hoạch. Theo đề án, số lượng dự kiến đưa vào quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ 78 đến 104 người; số lượng dự kiến đưa vào quy hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ 22 đến 30 người (không tính những người đương nhiệm còn đủ tuổi tái cử và trong lực lượng vũ trang).

Theo baokhanhhoa.com.vn

 

Các tin khác