VĂN BẢN, CHÍNH SÁCH

Tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

Thực hiện Công văn số 6271/UBND-VX ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn tuyên truyền…(Chi tiết>>)


Các tin khác