Thông tin đấu thầu

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa thông báo mời thầu gói thầu Đóng mới vỏ tàu và lắp đặt máy móc thiết bị (Gói thầu số 6) thuộc dự án: Tàu tuần tra bảo vệ khu kinh tế vịnh Vân Phong

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa thông báo mời thầu gói thầu Đóng mới vỏ tàu và lắp đặt máy móc thiết bị (Gói thầu số 6) thuộc dự án: Tàu tuần tra bảo vệ khu kinh tế vịnh Vân Phong như sau:
- Tên Bên mời thầu: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Tên gói thầu: Đóng mới vỏ tàu và lắp đặt máy móc thiết bị (Gói thầu số 6)
- Tên dự án: Tàu tuần tra bảo vệ khu kinh tế vịnh Vân Phong
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 16/8/2010 đến trước 08 giờ 00 ngày 31/8/2010 (trong giờ hành chính)
- Địa điểm bán HSMT: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: 9A đường Lê Thánh Tôn - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 058.3526240 - Fax: 058.3528267.
- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
- Địa chỉ nhận HSDT: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: 9A đường Lê Thánh Tôn - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 058.3526240 - Fax: 058.3528267
- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 31/8/2010.
- Bảo đảm dự thầu: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng)
HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam),  ngày 31/8/2010 tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: 9A đường Lê Thánh Tôn - TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa.
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Các tin khác