GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Thủ tục để xin giám đốc thẩm

Hỏi: Tôi đã được xét xử phúc thẩm trong một vụ án đòi nợ. Tuy nhiên, theo tôi, mức án không thỏa đáng và trái pháp luật. Nay gia đình tôi kêu oan và muốn tòa án tối cao giám đốc thẩm bản án. Xin hỏi trong trường hợp đó thì thủ tục ra sao?

Hà Thị Oanh (Vĩnh Trung, Nha Trang)

Trả lời: Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, tòa án, viện kiểm sát nhận đơn đề nghị do đương sự nộp trực tiếp tại tòa án, viện kiểm sát hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn, cấp giấy xác nhận đã nhận đơn cho đương sự. Ngày gửi đơn được tính từ ngày đương sự nộp đơn tại tòa án, viện kiểm sát hoặc ngày có dấu dịch vụ bưu chính nơi gửi.

Tòa án, viện kiểm sát chỉ thụ lý đơn đề nghị khi có đủ các nội dung quy định tại Điều 328 của Bộ luật này. Trường hợp đơn đề nghị không có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 328 của Bộ luật này thì tòa án, viện kiểm sát yêu cầu người gửi đơn sửa đổi, bổ sung trong thời hạn 1 tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu của tòa án, viện kiểm sát; hết thời hạn này mà người gửi đơn không sửa đổi, bổ sung thì tòa án, viện kiểm sát trả lại đơn đề nghị, nêu rõ lý do cho đương sự và ghi chú vào sổ nhận đơn.

Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm phân công người có trách nhiệm tiến hành nghiên cứu đơn, thông báo, kiến nghị, hồ sơ vụ án, báo cáo người có thẩm quyền kháng nghị xem xét, quyết định; trường hợp không kháng nghị thì thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo, kiến nghị.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phân công thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phân công Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu đơn, thông báo, kiến nghị, hồ sơ vụ án, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, quyết định kháng nghị. Trường hợp không kháng nghị thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tự mình hoặc ủy quyền cho Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo, kiến nghị.

Luật gia MINH HƯƠNG

Các tin khác