KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA VI

Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư mới Hồ 3 ở Ba Hồ vì trong mùa khô, nguồn nước ở các Hồ 1 và Hồ 2 ưu tiên cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và phục vụ sản xuất của Trại cá sấu thuộc Tổng Công ty Khánh Việt nên thiếu nước phục vụ sản xuất vụ hè thu

Kiến nghị của cử tri: Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư mới Hồ 3 ở Ba Hồ vì trong mùa khô, nguồn nước ở các Hồ 1 và Hồ 2 ưu tiên cung cấp nước sinh hoạt cho người dân và phục vụ sản xuất của Trại cá sấu thuộc Tổng Công ty Khánh Việt nên thiếu nước phục vụ sản xuất vụ hè thu. Sắp đến tại khu vực này sẽ đầu tư Xí nghiệp may nên nguồn nước sẽ thiếu trầm trọng cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và nước sinh hoạt.

Trả lời: Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

Theo Quy hoạch Thủy lợi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 25-8-2008, Hồ Ba Hồ sẽ được xây dựng trên suối Ba Hồ với dung tích khoảng 3,65 triệu m3 để cấp nước cho 220 ha lúa, màu và bổ sung nước cho nuôi trồng thủy sản của xã Ninh Ích với kinh phí khoảng 120 tỷ. Do nguồn kinh phí đầu tư công có hạn so với nhu cầu đầu tư, nên công trình chưa được khởi công xây dựng.

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho khu vực khi công trình chưa được đầu tư, UBND tỉnh sẽ yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Bắc Khánh Hòa, UBND thị xã Ninh Hòa phối hợp chỉ đạo các đơn vị quản lý nguồn nước điều tiết hợp lý để phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Các tin khác