Thông tin cho báo chí

Tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực hiện Thông báo số 662/TB-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài tại buổi họp Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)

Các tin khác