Kết quả đấu thầu

Ban quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh thông báo chỉ định thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện DA theo hình thức hợp đồng BT

Ban quản lý khu du lịch bán đảo Cam Ranh thông báo chỉ định thầu Nhà đầu tư : Cty CP phát triển bất động sản Phát Đạt. tham gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện DA Tuyến đường phía Tây bán đảo Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh theo hình thức hợp đồng BT.

- Thời gian bán HSYC: 7h30 ngày 17-9-2013 đến hết 13h45 ngày 01-11-2013 tại 178 Trần Quý Cáp, TP Nha Trang.

- Giá bán HSYC: 50 triệu đồng.

- Thời điểm đóng thầu: 13h45 ngày 1-11-2013.

- Bảo đảm dự thầu: 13,1 tỷ đồng. Bằng thư bảo lãnh ngân hàng. Thời gian có hiệu lục của bảo đảm dự thầu 210 ngày. kể từ thời điểm đóng thầu.

- HSĐX mở công khai lúc 14h ngày 01-11-2013 tại 178 Trần Quý Cáp, TP Nha Trang.

Các tin khác