LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

Lấy ý kiến góp ý

CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VBPL TRUNG ƯƠNG

Dự thảo Thông tư quy định giá cước dịch vụ bưu chính KT1 áp dụng đối với đối tượng phục vụ ở địa phương và Thông tư quy định giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ HCC (Ngày hết hạn 18/8/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Dự thảo Quyết định về việc Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ngày hết hạn 23/12/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản QPPL về quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ngày hết hạn 15/12/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Dự thảo Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ngày hết hạn 9/12/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Dự thảo Nghị quyết về quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (Ngày hết hạn 9/11/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Xem các góp ý


Dự thảo Nghị quyết về các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018 – 2020 (Ngày hết hạn 3/12/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Dự thảo Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ngày hết hạn 03/11/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Xem các góp ý

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Dự thảo Nghị quyết về chế độ đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao Khánh Hòa (Ngày hết hạn 30/9/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ngày hết hạn 15/8/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị (Ngày hết hạn 15/7/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Dự án Năng suất chất lượng (Ngày hết hạn 12/7/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Dự thảo Nghị quyết về quy định mức trợ cấp đặc thù đối với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Khánh Hòa. (Ngày hết hạn 09/7/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ngày hết hạn 09/7/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Dự thảo Nghị quyết quy định về mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh – sinh viên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ngày hết hạn 02/7/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Dự thảo Nghị quyết ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ngày hết hạn 01/7/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Dự thảo Quyết định phân cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Ngày hết hạn 10/6/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bố trí 02 Chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã loại 1, 2 và cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh (Ngày hết hạn 08/6/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Xem các góp ý

Dự thảo Quy định tiêu chí và mức đạt tiêu chí công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa (Ngày hết hạn 28/3/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động và kinh doanh lữ hành đón, phục vụ khách du lịch Trung Quốc trên các chuyến bay thuê bao nhập cảnh, xuất cảnh qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh (Ngày hết hạn 9/3/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Nghị quyết Ban hành chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  (Ngày hết hạn16/2/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Khánh Hòa (Ngày hết hạn 29/1/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

Các tin khác