LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL

Lấy ý kiến dự thảo

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Nghị quyết Ban hành chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  (Ngày hết hạn16/2/2017)

Xem toàn văn

Tải về

Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

 

 

 

 

 

Các tin khác