TIN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

TP. Nha Trang:
Trên 2,7 tỷ đồng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể đình làng

Sáng 22-7, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể đình làng Nha Trang giai đoạn 2006 - 2010”.Lễ hội cầu ngư - nét văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa.

TP. Nha Trang hiện có 35 đình, lăng, miếu tại 17 xã, phường. 5 năm qua, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã phối hợp với Trung tâm Quản lý di tích, danh lam thắng cảnh tỉnh Khánh Hòa và các ban, ngành, địa phương hoàn thành công tác lập hồ sơ khoa học cho 34/35 đình, lăng (32 đình và 2 lăng). Trong đó, có 26 đình làng được UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xếp hạng di tích lịch sử văn hóa (5 đình không đủ điều kiện xếp hạng di tích và 3 đình đủ điều kiện nhưng chưa trích đo được địa chính thửa đất). Hầu hết các di tích đã lập hồ sơ khoa học đều được bảo vệ, không để bị xâm hại. Tuy nhiên, vẫn còn 4 di tích do diện tích rộng, lại tiếp giáp với các công trình dân sinh, chưa có hàng rào bảo vệ nên có nguy cơ bị xâm hại.

Thời gian qua, công tác tu bổ, bảo vệ di tích đã được chính quyền địa phương và nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Trong 5 năm, đã có 17 đình, đền, miếu được tu bổ với tổng kinh phí trên 2,72 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố trên 1,18 tỷ đồng và nhân dân đóng góp trên 1,54 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhân dân và Ban quản lý các đình, đền, miếu còn đóng góp kinh phí thường xuyên trang trí, mua sắm thêm vật dụng thờ cúng, tạo cảnh quan tôn nghiêm, tổ chức lễ hội đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương và góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa.

Bên cạnh công tác trùng tu, tôn tạo di tích, đình làng, đền, miếu, phòng Văn hóa và Thông tin Nha Trang còn đẩy mạnh công tác sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể như các lễ hội đình làng, các tục thờ cúng để quản lý, tổ chức theo đúng luật tục và quy định của pháp luật, góp phần giữ gìn những nghi lễ, tập quán, tín ngưỡng cổ xưa của các cư dân nông - ngư nghiệp trên vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa. Đồng thời, tổ chức giới thiệu những tiềm năng, tinh hoa văn hóa của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. Ngoài ra, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã phối hợp với các trường học, tổ chức cho học sinh các trường tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, nhất là việc tổ chức  “Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền về di tích lịch sử văn hóa” cho học sinh...

Tin và ảnh: NAM PHONG

Các tin khác