ĐÀO TẠO NGHỀ

Đào tạo điều khiển phương tiện thuỷ nội địa 295 giờ học

Thông tư 03/2017/TT-BGTVT quy định nội dung, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa. Trong đó quy định chương trình đào tạo người lái phương tiện hạng nhất với thời gian 295 giờ/khóa học.

Ảnh minh họa

Cụ thể, người học nghề điều khiển phương tiện thuỷ nội địa sẽ trải qua 7 môn học. Mục tiêu, sau khi tốt nghiệp, người học sẽ có kiến thức về an toàn cơ bản và bảo vệ môi trường; hiểu các điều cơ bản của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; nắm được nguyên lý điều khiển tàu thủy; thuộc các tuyến đường thủy nội địa ở khu vực (Bắc, Trung, Nam); nắm vững các quy định về vận chuyển, bảo quản và xếp dỡ hàng hóa; nắm vững các quy định về vận chuyển hành khách; có kiến thức cơ bản về bảo quản, bảo dưỡng sửa chữa phương tiện.

Đồng thời, làm thành thạo các nút dây, các mối dây và thực hiện tốt các thao tác làm dây trên phương tiện; sử dụng được các trang thiết bị cứu hỏa, cứu thủng, cứu sinh; các dụng cụ gõ gỉ, dụng cụ sơn trên phương tiện; thành thạo khi chèo xuồng, đo nước, đệm va; điều khiển được phương tiện nhỏ trong mọi trường hợp.

Người học cũng phải có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành đường thủy nội địa; yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc.

Thời gian học tập được quy định là 295 giờ. Trong đó: Thời gian thực học là 280 giờ, thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khóa học 15 giờ. Trong đó, thời gian thực học được phân bổ như sau: Thời gian học lý thuyết: 75 giờ; thời gian học thực hành: 210 giờ.

Thời gian đào tạo từng môn học như sau: 1- An toàn cơ bản và bảo vệ môi trường 60 giờ; 2- Thủy nghiệp cơ bản 45 giờ; 3- Luồng chạy tàu thuyền 15 giờ; 4- Pháp luật về giao thông đường thủy nội địa 40 giờ; 5- Điều động tàu và thực hành điều động tàu 90 giờ; 6- Vận tải hàng hóa và hành khách 15 giờ; 7- Bảo dưỡng phương tiện 15 giờ.

Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ được cấp Chứng chỉ lái phương tiện hạng nhất.

Theo chinhphu.vn


Các tin khác