KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA VI

Đề nghị tỉnh yêu cầu Công ty Đường sắt Phú Khánh tiến hành sửa chữa đoạn đường hư hỏng tại 2 nút giao thông giữa đường bộ và đường sắt (nằm trong hành lang an toàn đường sắt) tại các thôn Phú Hữu, Vạn Thuận; đồng thời, lắp đặt rào chắn và đèn tín hiệ

Kiến nghị của cử tri: Đề nghị tỉnh yêu cầu Công ty Đường sắt Phú Khánh tiến hành sửa chữa đoạn đường hư hỏng tại 2 nút giao thông giữa đường bộ và đường sắt (nằm trong hành lang an toàn đường sắt) tại các thôn Phú Hữu, Vạn Thuận; đồng thời, lắp đặt rào chắn và đèn tín hiệu tại 2 nút giao thông này để người dân được an toàn khi tham gia giao thông.

Trả lời: Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

Vị trí đường ngang dân sinh giao với đường sắt tại thôn Phú Hữu và thôn Vạn Thuận thuộc xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa đã được Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh lập kế hoạch nâng cấp sửa chữa hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trong năm 2017, cụ thể như sau:

- Vị trí đường dân sinh thôn Phú Hữu giao với đường sắt (Km1291+282) hiện được bố trí hệ thống cảnh báo tự động. Dự kiến năm 2017 vị trí nút giao thuộc hành lang an toàn đường sắt được sửa chữa và nâng cấp bố trí hệ thống cảnh báo tự động có rào chắn.

- Vị trí đường dân sinh thôn Vạn Thuận giao với đường sắt (Km1293+770) hiện chỉ được bố trí hệ thống cảnh báo bằng biển báo hiệu. Dự kiến năm 2017 vị trí nút giao thuộc hành lang an toàn đường sắt được sửa chữa và nâng cấp bố trí hệ thống cảnh báo tự động có rào chắn.

Các tin khác