TIN HOẠT ĐỘNG TRONG TỈNH

Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.

Ảnh minh họa.

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa sẽ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong nước tham gia đầu tư ở một số lĩnh vực, hoạt động như: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng; Phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; Ứng dụng công nghệ cao, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP); Chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; Sản xuất diêm nghiệp; Sản xuất ngành nghề nông thôn.

Tùy theo lĩnh vực đầu tư, tỉnh sẽ có phương thức hỗ trợ cụ thể. Ví dụ: Đối với hoạt động chuyển đổi cây trồng, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ một lần 50% chi phí mua giống cây trồng đạt tiêu chuẩn, chất lượng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo quy trình kỹ thuật; hỗ trợ một lần 30% kinh phí vật tư xây dựng mới hệ thống tưới nước tiết kiệm phục vụ sản xuất. Ở lĩnh vực liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, ngoài 30% kinh phí xây dựng hệ thống tưới, tổ chức, cá nhân còn được hỗ trợ 50% kinh phí cải tạo đồng ruộng, hệ thống giao thông, thủy lợi, điện phục vụ sản xuất trong dự án cánh đồng lớn. Lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung, thực hiện hỗ trợ một lần 50% chi phí mua máy, thiết bị để lắp đặt, xây dựng hệ thống sơ chế, cung cấp thức ăn, nước uống; hệ thống xử lý chất thải, điều hòa không khí trong trại chăn nuôi…

Được biết, giai đoạn 2013 - 2015, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành các mô hình sản xuất hiệu quả. Tuy nhiên, giai đoạn này mới thực hiện hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi với quy mô không quá 10 triệu đồng/hộ. Vì thế, tình hình sản xuất nông nghiệp nhìn chung vẫn còn nhỏ lẻ, chưa hình thành được nhiều vùng chuyên canh tập trung đáp ứng nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến, tiêu thụ nông sản với quy mô hàng hóa.

THANH HIỀN

Các tin khác