GIAO THÔNG

Đường sắt

1. Ga Nha Trang

Địa chỉ: 17 Thái Nguyên, phường Phước Tân, TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3827862

2. Các phòng vé tàu và máy bay

* Donar

Địa chỉ: 92 Hồng Bàng - TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3605605

* Anh Thu

Địa chỉ: 44 Tô Hiến Thành - TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3516076

* Lê Bền

Địa chỉ: 05 Nguyễn Thiện Thuật - TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3521435

* Forever

Địa chỉ: 100/13 Trần Phú - TP. Nha Trang

Điện thoại: 058.3521008

Các tin khác