THÔNG BÁO MỜI HỌP

27-2-2017 đến 3-3-2017

Thời gian

Chủ trì

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Giấy mời

Thứ hai (27/2/2017)

14h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Nội vụ báo cáo thời gian thực hiện quy chế giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và điều chỉnh lại thời gian thực hiện theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh.

 

Phòng họp số 02

140/MH-UBND

14h30

Ông Lê Đức Vinh

Tiếp, gặp song phương một số đoàn nước ngoài nhân dịp các đoàn dự SOM 1 - APEC 2017 tại thành phố Nha Trang nhằm giới thiệu, quảng bá và xúc tiến vận động thu hút đầu tư cho tỉnh Khánh Hòa

a) Đoàn Hoa Kỳ: 14:30 ngày 27/02/2017 (thứ hai).

b) Đoàn Nga: 16:00 ngày 27/02/2017 (thứ hai).

c) Đoàn Nhật Bản: 11:30 ngày 01/3/2017 (tìhứ tư).

đ) Đoàn Indonesia: 09:30 ngày 01/3/2017 (thứ tư)

e) Đoàn Hàn Quốc: 17:30 ngày 03/3/2017 (thứ sáu).

 

a) Đại diện Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017.

b) Đại diện Lãnh đạo các đơn vị: Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng tiếp khách quốc tế

144/MH-UBND

15h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Tổng Công ty MB Land báo cáo vướng mắc việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lô D11

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- UBND huyện Cam Lâm;

- Lãnh đạo Ban quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh;

- Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;

- Lãnh đạo Tổng Công ty MB Land.

 

Phòng họp số 02

139/MH-UBND

Thứ ba (28/2/2017)

8h30

Ông Đào Công Thiên

Làm việc với Đoàn công tác về quản lý nước thải

Lãnh đạo các cơ quan:

- Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;

- Ban QLDA Phát triển tỉnh;

- UBND thành phố Nha Trang;

- Phòng Quản lý đô thị thành phố Nha Trang;

- Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố Nha Trang;

- Công ty Môi trường đô thị thành phố Nha Trang;

- Liên danh Phú Điền- SFC;

- Đoàn công tác đến từ Ethiopia, Tanzania và Ngân hàng Thế giới;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 03

138/GM-UBND

13h45

 

Làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ do đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng đoàn về làm việc với tỉnh Khánh Hòa

- Thường trực Tỉnh ủy.

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

- Lãnh đạo: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Vùng 4 Hải quân, Ban quản lý KKT Vân Phong.

- Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Nội vụ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - TB&XH, Văn hóa và Thể thao, Du lịch.

- Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang.

- Báo Nhân dân, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa.

 

Phòng tiếp khách quốc tế

137/GM-UBND

Thứ tư (1/3/2017)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc cưỡng chế thu hồi đất 11 trường hợp dự án Khu đô thị mới Hưng Thịnh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp;

- Lãnh đạo Công an tỉnh;

- UBND huyện Cam Lâm;

- Lãnh đạo Ban quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh;

- Lãnh đạo Công ty cổ phần Địa ốc Hưng Thịnh;

- Lãnh đạo Ban tiếp Công dân tỉnh.

 

Phòng họp số 02

149/MH-UBND

7h30

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo dự thảo Kế hoạch phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các sở: Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông;

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh;

- UBND thành phố Nha Trang;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 02

146/GM-UBND

14h00

Ông Trần Sơn Hải

Nghe UBND thành phố Nha Trang báo cáo việc rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2016

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang.

- Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Xã hội Chính sách tỉnh.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 02

143/GM-UBND

Thứ năm (2/3/2017)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Họp Thường trực UBND tỉnh

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;

- Lãnh đạo BQL Khu du lịch bán đảo Cam Ranh;

- Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình Xây dựng dân dụng và Công nghiệp;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang­;

- Lãnh đạo UBND huyện Cam Lâm.

 

Phòng họp số 02

148/MH-UBND

8h30

Ông Lê Đức Vinh

Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo các nội dung sau:

- Sở Giao thông vận tải báo cáo về Phương án kiến trúc hạng mục cầu vượt đi bộ thuộc dự án nút giao thông Ngọc Hội.

- Các cơ quan liên quan báo cáo về việc triển khai dự án Nút giao thông Ngọc Hội, Đường Vành đai 2 và dự án các tuyến đường, nút giao thông kết nối khu vực quy hoạch sân bay Nha Trang.

 

- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang (đề nghị mời Lãnh đạo UBND các phường có liên quan nội dung cuộc họp tham dự);

- Lãnh đạo Trường Sỹ quan Không quân;

- BQL Dự án Phát triển tỉnh; BQL Dự án ĐT XD các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh; BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Nha Trang;

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn;

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Hà Nội.

- Đại diện các Hội: Kiến trúc sư, Hội Xây dựng, Hội cầu đường (tham dự và góp ý nội dung đầu tiên về Phương án kiến trúc hạng mục cầu vượt đi bộ).

 

Phòng họp số 3

150/GM-UBND

14h00

Ông Trần Sơn Hải

Nghe Ban Quản lý Khu kinh tế Vân phong và UBND huyện Vạn Ninh báo cáo về việc thực hiện xây dựng Chợ Tu Bông mới

- Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường.

- UBND Huyện Vạn Ninh;

- Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong.

 

Phòng họp số 02

147/GM-UBND

14h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Họp Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa mở rộng

- Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh.

- Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thị xã, thành phố.

- Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

- Lãnh đạo Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh.

- Lãnh đạo Trung tâm cấp cứu 115.

 

Phòng họp số 02

141/GM-UBND

Thứ sáu (3/3/2017)

8h00

Ông Lê Đức Vinh

Thông qua báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình KTXH tháng 02/2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2017

- Các thành viên UBND tỉnh.

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Đại diện Lãnh đạo ủy ban Mặt trận TQVN và các Đoàn thể tỉnh.

- Giám đốc Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo: Cục Thống kê; Cục Thuế; Cục Hải quan; Ngân hàng nhà nước, Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh.

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Báo Nhân dân, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa.

 

Phòng tiếp khách quốc tế

142/GM-UBND

9h00

Ông Nguyễn Duy Bắc

Tiếp, làm việc với Giám đốc điều hành Chương trình kết nối Châu Á thuộc Bộ Thương mại, Doanh nghiệp và Đổi mới Chính phủ Vùng Lãnh thổ Bắc Úc về quan hệ hợp tác giữa Khánh Hòa và Vùng Bắc Úc

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:

- Các sở: Ngoại vụ, Du lịch;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng tiếp khách quốc tế

145/MH-UBND

14h00

Ông Trần Sơn Hải

Tiếp, làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng tìm hiểu, trao đổi về Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; Quản lý các dự án du lịch; Quản lý hoạt động khai thác kinh doanh trong lĩnh vực du lịch; Đi khảo sát một số dự án khu du lịch

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:

- Các sở: Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao;

- UBND thành phố Nha Trang;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 1

151/MH-UBND

Các tin khác