Thông tin cho báo chí

Tuyên truyền Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Kế hoạch số 9628/KH-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh về tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)

Các tin khác