Thông tin cho báo chí

Tuyên truyền Kế hoạch thực hiện Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện Kế hoạch số 9612/KH-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Công điện số 1926/CĐ-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)

Các tin khác