Thông tin cho báo chí

Tuyên truyền nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2017

Thực hiện Công văn số 1547/UBND-KGVX ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)

(Đính kèm tài liệu tuyên truyền)

Các tin khác