Thông tin cho báo chí

Tuyên truyền Chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” tại tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Công văn số 10531/UBND-KGVX ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ phối hợp tổ chức Chương trình Hành trình kết nối yêu thương tại tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)

Các tin khác