Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới

Ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới

Đây là nội dung hội nghị tập huấn do Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào sáng 1-11-2016. Tham dự hội nghị có đại diện 94 xã và các ban, ngành của tỉnh.

Mô hình thâm canh phát triển cây mía tím tại huyện Khánh Sơn đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: baokhanhhoa.com.vn.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu về những dự án khoa học công nghệ đang được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản… Các dự án này do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao thực hiện và có kết quả ứng dụng tốt, trong đó có một số mô hình cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao, góp phần thay đổi tập quán sản xuất của nông dân như: Mô hình thâm canh phát triển cây mía tím tại huyện Khánh Sơn; nuôi cá biển bằng lồng Na Uy; nuôi heo, gà trên đệm lót sinh học...

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn.

BẢO ANH

Các tin khác