KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA VI

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hoàn thiện Tỉnh lộ 7 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại

Kiến nghị của cử tri: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hoàn thiện Tỉnh lộ 7 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Trả lời: Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

Đường Tỉnh lộ 7 dài 10km bắt đầu từ Quốc lộ 1A đi hồ Đá Bàn. Trong các năm qua, bằng nguồn vốn sửa chữa vừa, Sở Giao thông vận tải đã từng bước nâng cấp mở rộng mặt đường 5,5m các đoạn: Km0+000 – Km2+200, Km4+744 – Km5+581, Km5+990 – Km6+791. Trong kế hoạch sửa chữa vừa năm 2017, Sở Giao thông vận tải tiếp tục nâng cấp mở rộng đoạn từ Km2+200 đến Km4+744 để nối các đoạn đã mở rộng trước đây. Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đã được phê duyệt và đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công. Dự kiến đầu năm 2017 triển khai thi công và hoàn thành trong Quý III-2017. Tùy vào tình hình nguồn vốn bố trí cho công tác sửa chữa vừa các tuyến đường tỉnh hàng năm, Sở Giao thông vận tải tiếp tục đầu tư nâng cấp ở những đoạn còn lại; đồng thời, thường xuyên thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo giao thông khi có hư hỏng phát sinh.

Các tin khác