ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC

Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sử dụng đèn Led cho nghề lưới vây

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua thuyết minh dự án “Hoàn thiện và chuyển giao quy trình sử dụng đèn LED cho nghề lưới vây bắt xa bờ tỉnh Khánh Hòa” do Trường Đại học Nha Trang chủ trì thực hiện, ông Nguyễn Văn Nhuận chủ nhiệm dự án.

Ảnh minh họa.

Từ tháng 8-2013 đến tháng 8-2014, Trường Đại học Nha Trang đã tiến hành thiết kế, lắp đặt và thử nghiệm  đèn Led cho tàu lưới vây xa bờ tỉnh Ninh Thuận trong khuôn khổ đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu ứng dụng đèn LED cho nghề lưới vây xa bờ tại tỉnh Ninh Thuận”. Kết quả thực hiện ban đầu cho thấy đèn Led đã có ứng dụng rất tốt về các chỉ số như: Thông số kỹ thụât ánh sáng, khả năng chịu đựng môi trường biển, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là khả năng tập trung cá. Tuy nhiên, đề tài còn một số hạn chế như: Chưa hoàn thiện quy trình lắp đặt; hiệu quả sử dụng và bảo trì hệ thống chưa cao, đặc biệt là vấn đề về ảnh hưởng nhiễu sóng đến các máy móc thiết bị hàng ngày; chưa lựa được mẫu đèn có giá thành phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân biển; chưa lựa chọn được máy phát có công suất phù hợp cho hệ thống đèn Led trên tàu; chưa có sự kết hợp hoàn chỉnh giữa hệ thống đèn Led dụ cá và bè đèn Led để gom cá truớc khi thả lưới vây…

Vì vậy, trong 20 tháng thực hiện (từ tháng 11-2016 đến tháng 6-2018), dự án sẽ tập trung vào các mục tiêu cụ thể sau: Hoàn thiện quy trình lắp đặt, sử dụng và bảo trì hệ thống đèn Led có hiệu quả cao cho nghề lưới vây xa bờ tỉnh Khánh Hòa; đề xuất chủng loại, thiết kế hệ thống đèn Led phù hợp nhằm nâng cao sản xuất khai thác hải sản, tiết kiệm nhiên liệu nhằm góp phần tăng hiệu quả kinh tế trong khai thác thủy sản nghề lưới vây xa bờ; chuyển giao thành công 2 mô hình lắp đặt, sử dụng và bảo trì hệ thống đèn Led có hiệu quả cao trong khai thác hải sản cho nghề vây xa bờ của tỉnh; tập huấn cho ngư dân về quy trình lắp đặt, sử dụng và bảo trì hệ thống đèn Led có hiệu quả cao cho nghề lưới vây; đề xuất phương án xây dựng mô hình.

Được biết, sau khi thiết kế, lắp đặt hệ thống đèn Led trên tàu, dự án sẽ tổ chức đánh bắt thử nghiệm 4 chuyến, mỗi chuyến khoảng 20 ngày  tại vùng biển khơi Khánh Hòa. Sau mỗi chuyến biển, cán bộ kỹ thụât theo dõi các đặc tính làm việc của hệ thống đèn Led, bè đèn Led, công suất làm việc của máy phát điện và lượng tiêu hao nhiên liệu, sản lượng khai thác và thành phần loài. Sau đó, phân tích các yếu tố ảnh hưởng, các mặt hạn chế, tiến hành hiệu chỉnh; sau đó tiếp tục cho tàu đi khai thác chuyến sau. Các quy trình sử dụng và hiệu chỉnh kỹ thuật đuợc phân tích tích đánh giá của các chuyên gia chuyên ngành nhằm hoàn chỉnh quy trình.

Dự án thành công sẽ góp phần tích cực nâng cao hiệu quả đánh bắt xa bờ cho nghề khai thác thủy sản của tỉnh Khánh Hòa.

THANH HƯƠNG


Các tin khác