VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Tuyên truyền giải thưởng “Vô lăng vàng 2016”

Căn cứ Công văn số 81/BATGT ngày 17/3/2016 của Ban An toàn giao thông tỉnh về việc triển khai giải thưởng “Vô lăng vàng 2016”, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)


Các tin khác