ĐIỆN THOẠI CẦN BIẾT

Số điện thoại sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp

Cơ quan

Địa chỉ

Số điện thoại

Ban Dân tộc

Số 04 Phan Chu Trinh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3560189

Sở Công Thương

Số 04 Phan Chu Trinh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3814879

Sở Giáo dục và Đào tạo

Số 04 - Phan Chu Trinh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3822158

Sở Giao thông - Vận tải

Số 04 Phan Chu Trinh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3816902

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3822906

Sở Khoa học và Công nghệ

Số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3561563

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Số 04 Phan Chu Trinh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3822704

Sở Nội vụ

Số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3827095

Sở Ngoại vụ

Số 42  Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3526422

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Số 04 Phan Chu Trinh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3822180

Sở Tài chính

Số 04 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3827773

Sở Tài nguyên và Môi trường

Số 14 Hoàng Hoa Thám, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3811196

Sở Tư pháp

Số 04 Phan Chu Trinh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3822261

Sở Thông tin và Truyền thông

Số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3563531

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số 01 Ngô Quyền, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3810141

Sở Xây dựng

Số 04 Phan Chu Trinh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3819145

Sở Y tế

Số 04 Phan Chu Trinh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3828804

Thanh tra tỉnh

Số 08 Hùng Vương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3523074

Văn phòng UBND tỉnh

Số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3810871 hoặc 058.3822661

Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa

Số 196 Thống Nhất, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3814696

Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh

Số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3810423

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp

Số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3822765

Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong

Số 06 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058. 3560496

Ban Quản lý dự án Khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Số 178 - Trần Quý Cáp, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3826810

Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm

Số 16 Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3528021

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng tỉnh

Số 16 Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3527815

Ban Quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường

Số 06A Yersin, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3562204

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Số 01 Ngô Quyền, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3822872

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Số 09 Lê Thánh Tôn, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3522170

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước

Số 71 Yersin, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3822358

Công an tỉnh

Số 80 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3522058

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa

Số 40A Trần Phú, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058,3590166

Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa

Số 97 Bạch Đằng, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3527414

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Số 05 Pasteur, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3812692

Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Khánh Hòa

Số 70 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3523886

Liên minh các Hợp tác xã

Số 01 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

058.3826125

Các tin khác