Thông tin cho báo chí

Tuyên truyền về công tác quản lý, cai nghiện trong cơ sở cai nghiện ma túy

Thực hiện Công văn số 9574/UBND-KGVX ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ tăng cường công tác quản lý, cai nghiện trong cơ sở cai nghiện ma túy, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)

Các tin khác