GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ

Hỏi: Vợ chồng tôi có thế chấp nhà cho em trai vay tiền ngân hàng buôn bán bất động sản. Hai bên cam kết sau 1 năm thì em tôi phải chi 40% lợi nhuận của việc kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, đến nay, tiền lời quá lớn nên em tôi không chịu trả mà nói chưa bán được đất. Xin hỏi, thời điểm nào thì vợ chồng tôi có quyền buộc em tôi trả tiền?

Lý Minh Khang (Diên Khánh)

Trả lời: Theo Điều 278 Bộ luật Dân sự về thời hạn thực hiện nghĩa vụ, thời hạn thực hiện nghĩa vụ do các bên thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Trường hợp bên có nghĩa vụ đã tự ý thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn và bên có quyền đã chấp nhận việc thực hiện nghĩa vụ thì nghĩa vụ được coi là đã hoàn thành đúng thời hạn.

Trường hợp không xác định được thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì mỗi bên có thể thực hiện nghĩa vụ hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ vào bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý.

Như vậy, trong giao dịch này, 2 bên đã thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ các bên. Và vì cam kết đã ghi thời hạn nên đến đúng thời hạn thì bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, trên thực tế, có thể do cam kết không được lập theo hình thức, nội dung rõ ràng nên có thể các bên sẽ phát sinh xung đột khi thực hiện. Do đó, ông có thể tham khảo quy định trên để thông báo thời gian cho người em theo thời hạn hợp lý.

Luật gia MINH HƯƠNG

Các tin khác