TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Nhân rộng mô hình phòng, chống mại dâm ở các cơ sở lưu trú

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH) tỉnh Khánh Hòa đang triển khai mô hình can thiệp giảm tác hại trong phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Bước đầu, mô hình đã giúp cho hàng trăm lao động nữ ở các cơ sở lưu trú nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ, phòng ngừa mại dâm và các TNXH.

Hiệu quả bước đầu

Đầu năm 2016, Chi cục Phòng chống TNXH tỉnh đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Nha Trang thực hiện khảo sát, triển khai thí điểm mô hình can thiệp giảm tác hại trong phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tại 5 khách sạn trên địa bàn phường Lộc Thọ (TP. Nha Trang), gồm: Ngọc Sang, Thanh Ngọc, Hải Âu, Thanh Thảo, Happy Light. Theo đó, Chi cục Phòng chống TNXH tỉnh tiến hành xây dựng nhóm tự lực tại 5 khách sạn. Đồng thời, huy động sự tham gia cung cấp và kết nối các dịch vụ can thiệp giảm tác hại về phòng, chống mại dâm, HIV/AIDS cho hơn 110 nhân viên nữ làm việc tại 5 cơ sở. Các hoạt động can thiệp bao gồm: truyền thông trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú về phòng, chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và mại dâm; bồi dưỡng, nâng cao năng lực về can thiệp giảm hại cho đại diện các cơ sở và nhóm điều phối, tự lực; cấp phát bao cao su và tài liệu tuyên truyền về can thiệp giảm tác hại cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú…

Tuyên truyền, phổ biến kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội cho các nhân viên làm việc ở các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tại TP. Nha Trang

Ông Đoàn Minh Hải - chủ khách sạn Ngọc Sang cho biết: “Việc triển khai mô hình này rất hay và cần thiết. Tham gia hoạt động này, gần 10 nhân viên của khách sạn chúng tôi được nâng cao nhận thức, nắm bắt và hiểu được các phương pháp, biện pháp phòng, chống TNXH. Từ đó, góp phần xây dựng hình ảnh và tạo được ấn tượng cho người dân và du khách khi đến lưu trú tại khách sạn”.

Ông Trần Quốc Thông - Quyền Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống TNXH tỉnh cho biết, qua 1 năm triển khai, bước đầu mô hình đã mang lại những kết quả thiết thực trong công tác phòng, chống mại dâm. Những nhân viên làm việc ở các cơ sở được chia sẻ thông tin và tiến hành lập kế hoạch tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa mại dâm và các TNXH thông qua các hoạt động kỹ năng sống và sự can thiệp tích cực của các nhóm điều phối, nhóm tự lực. Theo đó, 100% nhân viên làm việc ở 5 khách sạn được nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách và các vấn đề liên quan đến phòng, chống mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS.

Tiếp tục nhân rộng

Theo khảo sát của Chi cục Phòng chống TNXH tỉnh, hiện nay, toàn tỉnh có 638 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, với khoảng 1.000 nhân viên nữ làm việc. Trong khi đó, nhiều năm qua công tác phòng, chống mại dâm tại các cơ sở này chưa được thường xuyên, nội dung chỉ tập trung phản ánh thực trạng mà chưa chú trọng đến việc tuyên truyền can thiệp giảm tác hại, kỳ thị. Những hoạt động truyền thông chủ yếu thông qua sinh hoạt nhóm, câu lạc bộ, chưa hình thành hệ thống cung cấp dịch vụ chuyên biệt tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Nhân viên các cơ sở chưa sử dụng thường xuyên các dịch vụ hỗ trợ y tế, dịch vụ xã hội sẵn có trên địa bàn trong phòng, chống mại dâm và HIV/AIDS.

Ông Trần Quốc Thông cho biết, năm 2017, chi cục sẽ nhân rộng mô hình can thiệp giảm tác hại trong phòng, chống mại dâm ở tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trong tỉnh. Theo đó, phấn đấu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú ký cam kết tham gia các hoạt động truyền thông can thiệp giảm tác hại, đặt tờ rơi tuyên truyền tại phòng nghỉ; 100% lao động nữ làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú được tiếp cận các dịch vụ về y tế, xã hội và được phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về phòng, chống TNXH. Liên kết các nhóm dịch vụ hỗ trợ y tế, xã hội đối với người lao động nhằm đạt hiệu quả can thiệp giảm tác hại trong phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và mại dâm, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở lưu trú hoạt động kinh doanh; từng bước hình thành lực lượng nòng cốt tại cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trong công tác tuyên truyền, can thiệp giảm hại thông qua giáo dục phòng, chống mại dâm…

Theo baokhanhhoa.com.vn

Các tin khác