THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

Kiểm tra nội dung phản ánh của Báo Khánh Hòa về việc con mương nguy hiểm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của Báo Khánh Hòa về việc con mương nguy hiểm.

Trước đó, Báo Khánh Hòa điện tử ngày 23-2-2017 có nội dung “Con mương nguy hiểm” phản ánh đường vào Tổ dân phố số 7, cạnh sông Dinh, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa có con mương thoát nước rộng khoảng 2 m không nắp đậy, tạo hố sâu gần 1,5 m, gây nguy hiểm cho người và xe cộ qua lại, nhất là vào ban đêm. Liên quan đến con mương nguy hiểm nói trên, Nông nghiệp Việt Nam Online ngày 1-3 và Báo Nhân dân ngày 28-2 (tr7) thông tin thêm “hố tử thần” này đã tồn tại hơn một năm nay mà chẳng ai quan tâm. Trong khi đó, tai nạn luôn tiềm ẩn rình rập người tham gia giao thông qua lại vào bất cứ lúc nào.

Về việc này, UBND tỉnh giao UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo kiểm tra, xác minh và có biện pháp xử lý kịp thời theo thẩm quyền, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 10-4-2017; đồng thời, gửi văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông để đăng trên chuyên mục “Thông tin cho báo chí” của Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

www.khanhhoa.gov.vn

Các tin khác