Thông tin cho báo chí

Tăng cường tuyên truyền các nội dung tại kỳ họp thứ II Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Công văn số 382/BTTTT-CBC ngày 10/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai công tác thực hiện các nội dung tại kỳ họp thứ II Quốc hội khóa XIV;

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh; Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung tại kỳ họp thứ II Quốc hội khóa XIV theo Công văn số 382/BTTTT-CBC ngày 10/02/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và hướng dẫn của Sở tại Công văn 35/STTTT-TTBCXB ngày 06/01/2017…(Chi tiết>>)

Các tin khác