Thông tin cho báo chí

Tuyên truyền việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực du lịch và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển

Thực hiện Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch tại Khu Du lịch Bãi Dài, huyện Cam Lâm, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền…(Chi tiết>>)

Các tin khác