THÔNG BÁO MỜI HỌP

13-3-2017 đến 17-3-2017

Thời gian

Chủ trì

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Giấy mời

Thứ hai (13/3/2017)

8h00

Ông Trần Sơn Hải

Tiếp xã giao Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada

- Các sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng tiếp khách quốc tế

206/MH-UBND

14h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Tài chính báo cáo kế hoạch trang bị xe ô tô cho các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh năm 2017

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Lãnh đạo Sở Tài chính.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 2

200/GM-UBND

14h00

 

Nghe Sở Tài chính báo cáo giao kế hoạch nộp ngân sách nhà nước năm 2017 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Khánh Hòa

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Lãnh đạo Sở Tài chính.

- Lãnh đạo Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Khánh Hòa.

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 1

197/GM-UBND

Thứ ba (14/3/2017)

 

 

Hoãn họp làm việc với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng NN Việt Nam liên quan khu đất số 48-48A Trần Phú theo Giấy mời số 199/MH-UBND

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo Ban QL Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa;

- Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng NN Việt Nam.

 

 

212/HH-UBND

8h30

Ông Nguyễn Duy Bắc

Hội nghị trực tuyến đánh giá việc đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ: Giám đốc Sở; Phó Giám đốc phụ trách; Trưởng phòng cải cách hành chính và chuyên viên phụ trách;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh tỉnh, thành phố: Chủ tịch; thủ trưởng và cán bộ phụ trách của đơn vị liên quan;

- Các sở, ban, ngành: Giám đốc/Thủ trưởng cơ quan và chuyên viên phụ trách;

- Các huyện, thành phố thuộc tỉnh: Chủ tịch UBnD; Trưởng phòng Nội vụ; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

- UBND phường Lộc Thọ, UBND xã Vĩnh Hiệp: Chủ tịch UBND;

- Các cơ quan thông tin, truyền thông tại địa phương.

 

Phòng họp Giao ban trực tuyến

195/GM-UBND

9h00

Ông Đào Công Thiên

Thường trực UBND tỉnh nghe UBND thành phố Nha Trang và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa báo cáo các nội dung có liên quan về việc xây dựng công trình tại khu vực bảo vệ nghiêm ngặt đảo Hòn Mun

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Du lịch.

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang (đề nghị mời Lãnh đạo Ban Quản lý Vịnh Nha Trang và các đon vị có liên quan cùng tham dự).

 

Phòng họp số 2

203/GM-UBND

14h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Xây dựng báo cáo Trường hợp nhà đất

- Đ/c Trần Quang Bửu - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Đ/c Vũ Xuân Thiềng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Đ/c Nguyễn Bé — Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Đ/c Trần Quang Bình - Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Đ/c đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ;

- Đ/c đại diện Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đ/c đại diện Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao (dự họp trường hợp ông Nguyễn Văn Châu, diện giải toả di dời tại 183 Thống Nhất, Nha Trang).

- Đ/c đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ;

- Đ/c đại diện Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Đ/c Trưởng Ban dân chủ Pháp luật - UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Đ/c Lê Huy Toàn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và chung cư.

 

Phòng họp số 2

201/MH-UBND

15h30

Ông Đào Công Thiên

Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo xử lý các điểm trường học nằm trong cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Công an tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nội vụ (Ban Tôn giáo), Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo;

- Lãnh đạo UBND: thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh.

 

Phòng họp số 2

202/MH-UBND

Thứ tư (15/3/2017)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Y tế báo cáo nội dung liên quan đến Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Y tế, Nội vụ;

- Lãnh đạo UBND huyện Vạn Ninh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 2

209/GM-UBND

Thứ năm (16/3/2017)

8h00

Ông Trần Sơn Hải

Họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch để xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với bà Nguyễn Viết Nhật Ngân

Các thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với bà Nguyễn Viết Nhật Ngân - người được đề nghị xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển (được thành lập theo Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh).

 

Phòng họp số 1

211/GM-UBND

8h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo

- Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nông-nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư.

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương.

 

Phòng họp số 2

207/GM-UBND

9h30

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc đầu tư Kè bảo vệ sông Trường giai đoạn 2

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- UBND huyện Cam Lâm.

 

Phòng họp số 2

208/GM-UBND

 

 

Hoãn họp Ban Chỉ đạo Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Giấy mời 198/GM-UBND

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đắc Tài kiêm trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tỉnh Khánh Hòa.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án số hoá (theo danh sách đính kèm).

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

 

 

213/UBND-KGVX

Thứ sáu (17/3/2017)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Tập đoàn Vingroup-Công ty cổ phần

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Công an tỉnh;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo Tập đoàn Vingroup- Công ty cổ phần.

 

Phòng họp số 2

204/MH-UBND

Hoãn họp nghe Sở Du lịch báo cáo tình hình, nhu cầu, khả năng đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực Ngành Du lịch Khánh Hòa theo Giấy mời số

205/MH-UBND


- Các sở: Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh; Xã hội; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;

- Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa;

- Các Trường: Đại học Nha Trang, Đại học Khánh Hòa, Cao đẳng Nghề Nha Trang, Cao đẳng Du lịch Nha Trang;

- Các Công ty cổ phần: Hoàn cầu Nha Trang, Du lịch Long Phú, Vinpearl Nha Trang;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng tiếp khách quốc tế

214/TB-UBND

8h00

 

Nghe đồng chí Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giới thiệu các văn bản pháp luật mới

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;

- Lãnh đạo: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh;

- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố;

- Trưởng Phòng, Giám đốc Trung tâm thuộc Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố;

- Báo cáo viên pháp luật tỉnh;

- Cán bộ Pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

- Các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh;

- Giám định viên tư pháp;

- Báo Khánh Hòa; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đến dự và đưa tin).

 

Hội trường UBND tỉnh

196/MH-UBND

 

Các tin khác