ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC

Khảo sát lưu hành vi rút tai xanh

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức nghiệm thu đề tài “Khảo sát lưu hành vi rút tai xanh, xác định khả năng đề kháng với bệnh tai xanh của lợn được tiêm phòng 3 bệnh (dịch tả lợn, tụ huyết trùng và phó thương hàn) và đề xuất biện pháp phòng bệnh trên đàn lợn nuôi tại Khánh Hòa” do Phân viện Thú Y miền Trung chủ trì thực hiện.

Ảnh minh họa.

Trong thời gian thực hiện (từ tháng 7-2014 đến tháng 7-2016), đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung: Phân lập vi rút tai xanh từ các mẫu bệnh phẩm từ các ổ dịch xảy ra tại Khánh Hòa từ năm 2011 đến thời điểm nghiên cứu, xác định độc lực của các chủng vi rút tai xanh được phân lập; giải trình đoạn gen ORF5 của các chủng vi rút tai xanh có độc lực cao phân lập được, phân tích sự lưu hành của vi rút tai xanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; tỷ lệ nhiễm vi rút tai xanh và khả năng đề kháng trên đàn lợn đã tiêm phòng 3 vắc-xin (DTL, PTH và THT) và những đàn chưa được tiêm 3 loại vắc xin này; hàm lượng kháng thể vi rút tai xanh sau tiêm phòng tai xanh đã được tiêm phòng 3 vắc-xin (DTL, PTH và THT) và trên đàn lợn chưa được tiêm 3 loại vắc-xin này. Trên cơ sở đó, đề tài đã đưa ra khuyến cáo về loại vắc-xin thích hợp (DTL, PTH, THT) và xây dựng được quy trình phòng  chống bệnh có hiệu quả trên địa bàn. giúp nâng cao hiệu quả phòng bệnh, hạn chế những thiệt hại do bệnh tai xanh gây ra.

Được biết, theo số liệu thống kê của Chi cục Thú y tỉnh, từ tháng 9-2007 đến năm 2012 trên địa bàn tỉnh đã có 4 đợt dịch (vào các năm: 2007, 2010, 2011, 2012), gây thiệt hại 42.996 triệu đồng.

THANH HƯƠNG


Các tin khác