KỲ HỌP THỨ 3 - HĐND TỈNH KHÓA VI

ề nghị tỉnh xem xét vấn đề quy hoạch xử lý nước thải của khu nuôi tôm giống, ốc giống và các cơ sở chế biến cá xuất khẩu tại Tổ dân phố Thủy Đầm, phường Ninh Thủy

Kiến nghị của cử tri: Đề nghị tỉnh xem xét vấn đề quy hoạch xử lý nước thải của khu nuôi tôm giống, ốc giống và các cơ sở chế biến cá xuất khẩu tại Tổ dân phố Thủy Đầm, phường Ninh Thủy.

Trả lời: Về vấn đề này, UBND tỉnh trả lời như sau:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong làm việc với UBND phường Ninh Thủy. Qua xác minh tại UBND phường Ninh Thủy, Tổ dân phố Thủy Đầm không có cơ sở chế biến cá xuất khẩu, chỉ có 9 hộ chế biến cá cơm tại Tổ dân phố Bá Hà 2 hoạt động theo mùa vụ. Các hộ này đã đầu tư hố ga lắng lọc và đánh clo để khử mùi. Địa bàn Tổ dân phố Thủy Đầm có 11 cơ sở nuôi tôm giống, ốc giống có lượng nước thải thấp đều đã thực hiện cam kết bảo vệ môi trường tại UBND phường Ninh Thủy. Ngoài ra, cử tri Tổ dân phố Thủy Đầm có đề nghị 2 trại nuôi tôm phủ bạt tháo dỡ để tránh gây ô nhiễm môi trường. Tại thời điểm làm việc 1 trại đã ngừng hoạt động, 1 trại đang trong thời điểm thu hoạch, sẽ tháo dỡ sau khi thu hoạch xong.

Các tin khác