THÔNG BÁO MỜI HỌP

19-12-2016 đến 27-12-2016

Thời gian

Chủ trì

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Giấy mời

Thứ hai (19/12/2016)

 

 

 

 

 

 

Thứ ba (20/12/2016)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Thường trực UBND nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo chủ trương chuyển quyền đầu tư tại khu đất TM1, Khu dân cư cồn Tân Lập, thành phố Nha Trang

- Các Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên Môi trường; Tài chính;

- Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang;

- Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang.

 

Phòng họp số 02

888/GM-UBND

8h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Hồ chứa nước Đắc Lộc

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;

- UBND thành phố Nha Trang;

- Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Nha Trang;

- Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung - Trường Đại học Thủy lợi.

 

Phòng họp số 02

887/GM-UBND

9h30

Ông Đào Công Thiên

UBND nghe báo cáo tình hình giải ngân công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng khu tái định cư số 2 thuộc Dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

Lãnh đạo các cơ quan:

- Vụ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Giao thông vận tải;

- Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;

- Kho Bạc nhà nước tỉnh Khánh Hòa;

- UBND huyện Vạn Ninh;

- Ban Quản lý dự án các công trình Trọng điểm;

- Ban Quản lý dự án 85;

- Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả.

 

Phòng họp số 02

883/GM-UBND

14h00

Ông Trần Sơn Hải

Họp Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa về:(1) đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình hành động Ngành Du lịch Khánh Hòa năm 2016 và phương hướng năm 2017; (2) kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Các thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa).

Phòng họp số 03

895/MH-UBND

14h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Nha Trang

a) Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Du lịch, Văn hóa và Thể thao;

- Cục Thuế tỉnh;

- UBND thành phố Nha Trang;

- Văn phòng UBND tỉnh.

 

Phòng họp số 03

886/MH-UBND

Thứ tư (21/12/2016)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về dự án hệ thống chiếu sáng công công trên địa bàn thành phố Nha Trang bằng công nghệ Led

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài chính.

- UBND thành phố Nha Trang;

- Lãnh đạo Văn phòng UBNĐ tỉnh;

- Công ty THHN NSJ.

Phòng họp số 02

894/GM-UBND

14h00

Ông Trần Sơn Hải

Đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về cồng tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và xem xét đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

- Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Khánh Hòa.

- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Cổng Thông tin điện tử tỉnh (tham dự và đưa tin).

 

Phòng họp số 03

891/GM-UBND

14h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Rà soát, tổ chức thực hiện các Nghị quyết quy phạm pháp luật củá Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

- Lãnh đạo các Sở : Tài chính, Tư pháp, Văn hóa và Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Ban Dân tộc;

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;

- Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

 

Phòng họp số 01

898/GM-UBND

17h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Tham dự buổi làm việc của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước thăm và tặng quà cho đồng bào bị lũ lụt tỉnh Khánh Hòa

- Đại điện Thường trực UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy;

- Đại diện Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đại diện ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Các đồng chí là thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa.

- Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh;

- Lãnh đạo Tỉnh đoàn Khánh Hòa;

 

Hội trường tiếp khách Quốc tế UBND tỉnh

900/GM-UBND

Thứ năm (22/12/2016)

7h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe Sở Kế hoạchvà Đầu tư báo cáo việc thu hồi dự án Khu dân cư N.V.T do Công ty cổ phần N.V.T làm chủ đầư tư.

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang.

 

Phòng họp số 02

897/MH-UBND

8h00

Ông Đào Công Thiên

Nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo trường họp tranh chấp đất giữa ông Lương Dỹ và bà Phạm Thị Nhung tại số 13 Tây Nam (khu Trại Gà), phưòng Vĩnh Hải

- Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;

- Văn phòng UBND tỉnh (Lãnh đạo Văn phòng và các Phòng: Nội chính, Xây dựng Nhà đất, Ban Tiếp công dân tỉnh);

- Thanh tra tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh (thẩm phán Bùi Thị Nghĩa);

- UBND thành phố Nha Trang;

- UBND phường Vĩnh Hải.

 

Phòng họp số 02

892/GM-UBND

9h30

Ông Đào Công Thiên

Nghe UBND thị xã Ninh Hòa và các đơn vị liên quan báo cáo việc triển khai thực hiện Thông báo số 642/TB-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại thôn Ninh ích, xã Ninh An.

- Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Thông tin và Truyền thông;

- Lãnh đạo BQL Khu kinh tế Vân Phong;

- Lãnh đạo Công an tỉnh;

- Lãnh đạo các Ban: Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính và Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;

- Lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh;

- Lãnh đạo Thị uỷ Ninh Hòa;

- Lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa (Thông báo Công an thị xã, UBND xã Ninh An cùng dự);

- Lãnh đạo Đài PTTH, Báo Khánh Hòa;

- Công ty cổ phần Đô thị Ninh Hòa;

- Công ty cổ phần Môi trường Khánh Hòa.

 

Phòng họp số 03

896/MH-UBND

14h00

Ông Nguyễn Đắc Tài

Họp Ban tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2017

Các thành viên Ban tổ chức Festival Biển Nha Trang - khánh Hòa năm 2017 (thành lập theo Quyết định số 2494/QĐ-UBND ngậy 24/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa).

Phòng họp số 03

899/MH-UBND

Thứ sáu (23/12/2016)

 

 

Hoãn họp nghe báo cáo việc xây dựng Đền thờ Trần Đường tại huyện Vạn Ninh theo Giấy mời số 893/GM-UBND

 

 

711/TB-UBND

8h00

Ông Lê Đức Vinh

Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017

- Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5;

- Lãnh đạo Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật;

­- Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Lãnh đạo các Ban Đảng: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Uỷ ban Kiểm tra, Ban Nội chính; Trường Chính trị tỉnh;

- Lãnh đạo các cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng), Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch, Sở Tư pháp, Sơ Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Ngoại vụ, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa, Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, Ban Dân tộc, Báo Khánh Hòa, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viên kiểm sát nhân dân tỉnh,

- Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; Trưởng các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh;

- Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Liên đòan Lao động tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh đòan Khánh Hòa;

- Lãnh đạo Viễn Thông Khánh Hòa;

- Lãnh đạo Bưu điện tỉnh Khánh Hòa;

- Lãnh đạo các Công ty và Trưởng Ban Chỉ huy tự vệ công ty: Tổng công ty Khánh Việt, Công ty TNHH Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa, Công ty Dệt may Nha Trang;

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Cơ quan quân sự các huyện, thị xã, thành phố;

- Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa (tham dự và đưa tin).

 

Hội trường Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, số 01 Ngô Quyền, thành phố Nha Trang

882/GM-UBND

14h00

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy do đồng chí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì

- Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh;

- Toà án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Công an tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Hải quan; Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM;

- Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47);

- Giám đốc Trung tâm phòng, chống AIDS;

- Chi Cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;

- Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Khánh Hoà (dự và đưa tin).

 

Phòng họp Giao ban trực tuyến

901/GM-UBND

14h00

Ông Lê Đức Vinh

Nghe các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo về tình hình thiệt hại và các giải pháp khắc phục hậu quả trong các đợt mưa lũ vừa qua

- Đại diện Văn phòng Tỉnh ủy;

- Đại diện Văn phòng HĐND tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;

- Các đồng chí là thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa (Theo Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 14/3/2016)

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (trường hợp Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố không dự được, yêu cầu báo cáo trực tiếp với Chủ tịch UBND tỉnh để cử người đi thay);

- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Nam và Bắc Khánh Hòa;

- Lãnh đạo Báo Khánh Hòa.

 

Hội trường tiếp khách quốc tế

903/GM-UBND

Thứ ba (27/12/2016)

8h00

Ông Trần Sơn Hải

Hội nghị Tổng kết hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017

- Trưởng ban đại điện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh.

- Thành viên ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh.

- Trưng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện.

- Thành viên ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện.

- Ban Giám đốc NHCSXH tnh.

- Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ NHCSXH tỉnh.

- Tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 

Hội trường B, Trung Tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh, số 46 Trần Phú

902/GM-UBND

Các tin khác